Twoja Gmina

WFOŚiGW w Szczecinie uruchamia nowy program o nazwie Prosument Zachodniopomorski
piątek, 21 kwietnia 2017 09:44
Szczeciński Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchamia program Prosument Zachodniopomorski w miejsce wygaszonego programu Prosument, który wcześniej był realizowany dzięki środkom pozyskanym od NFOŚiGW w Warszawie.

WFOŚiGW w Szczecinie zapewnia, że zasady programu Prosument Zachodniopomorski nie odbiegają od zapisów programu priorytetowego Prosument realizowanego we współpracy z NFOŚiGW.

Nabór wniosków w nowym programie będzie realizowany od 24 kwietnia do 15 maja br.

Szczeciński fundusz zaznacza, że w ramach nowego programu mogą zostać sfinansowane zadania, dla których wnioski o dofinansowanie złożone zostały w ramach naboru wniosków o dofinansowanie zdań z programu Prosument, które zebrano w naborze trwającym od stycznia do końca marca br. - bez konieczności ponownego składania wniosków i pod warunkiem spełnienia wytycznych programu Prosument Zachodniopomorski.

Więcej informacji i regulamin na stronie Funduszu: https://www.wfos.szczecin.pl/1523-prosument-zachodniopomorski.html