Twoja Gmina

Raport: osiągnięcie celu OZE wymaga dodatkowych działań
poniedziałek, 24 kwietnia 2017 07:47

Prosta kontynuacja aktualnych warunków wykorzystania OZE najprawdopodobniej spowoduje, że Polska nie osiągnie swojego 15-procentowego celu dla energii ze źródeł odnawialnych w 2020 r - uważają autorzy raportu "Prognoza realizacji celu OZE 2020 dla Polski". W ich ocenie niezbędne jest odjęcie w naszym kraju dodatkowych i szybkich działań, które zachęcą do zwiększenia wykorzystania OZE w sektorze elektroenergetycznym, ciepłownictwie i chłodnictwie oraz w transporcie - donosi serwis Cire24.

Jak czytamy w przygotowanym przez firmę doradczą Ecofys i Uniwersytet Techniczny w Wiedniu raporcie przy optymistycznych założeniach modelowych szacuje się, że Polsce zabraknie co najmniej 791 tys. toe do realizacji celu OZE dla roku 2020. Przy założeniach pesymistycznych luka w realizacji celu może wzrosnąć do 3 556 tys. toe. W kategoriach udziału odnawialnych źródeł energii w końcowym zużyciu energii odpowiada to przedziałowi od 10.0 proc. do 13.8 proc. łącznego udziału OZE w roku 2020.

Więcej informacji i pełna treść raportu na stronie http://www.zielona-energia.cire.pl/st,6,315,item,144427,1,0,0,0,0,0,raport-osiagniecie-celu-oze-wymaga-dodatkowych-dzialan.html

Źródło: cire.pl