Twoja Gmina

Dolnośląskie: dotacje dla mieszkańców do wymiany pieców węglowych
środa, 10 maja 2017 08:34

WFOŚIGW we Wrocławiu przeznaczył 50 mln zł na likwidację pieców węglowych, co ma zmniejszyć zanieczyszczenie powietrza w regionie. O środki mogą ubiegać się wszystkie gminy w województwie. Mieszkańcy mogą otrzymać nawet 10 tys. zł dofinansowania.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przedstawiono zasady nowego programu ograniczania niskiej emisji i walki ze smogiem na Dolnym Śląsku. Dzięki pomocy finansowej z Funduszu mieszkańcy będą mogli wymieniać stare piece m.in. na: kotły gazowe, elektryczne oraz pompy ciepła i kolektory słoneczne. We Wrocławiu i w regionie mimo wielu proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń szkodliwych związków w powietrzu.

 - Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Powoduje ona smog, który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddychania - mówi Aleksander Marek Skorupa, Prezes Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu..

Aby poprawić stan powietrza w regionie Fundusz zaproponował gminom 50 milionów złotych na likwidację około 10 tysięcy kotłów węglowych. Środki z programu będą mogły pozyskać samorządy. To one będą ogłaszały nabory na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych czy wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań komunalnych.

Niskooprocentowane pożyczki - 2,75 proc. na rok, bez żadnych prowizji i dodatkowych opłat - będzie można przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na: kotły gazowe, na lekki olej opałowy, piece elektryczne oraz spełniające wysokie normy ekologiczne kotły na biomasę i kotły węglowe (co najmniej V klasy), podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalację kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

Pożyczki wyniosą do 50 proc. kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie na dom jednorodzinny będzie mogło wynieść maksymalnie 10 tys. złotych, w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. złotych. Wspólnoty mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości 4 tys. złotych na jedno mieszkanie.

Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50 proc. a w przypadku wymian instalacji w budynkach na terenach uzdrowisk umorzenia wyniosą 70 proc. wypłaconych kwot.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie: 50 proc. kapitału pożyczki, a w przypadku terenów uzdrowiskowych po spłacie 30 proc. tego kapitału.

Samorządy mogą składać wnioski na dofinansowanie od 28.04.2017 r. Program będzie realizowany do 28.04.2019 r.

Szczegółowe informacje na stronie WFOŚiGW we Wrocławiu: http://www.wfosigw.wroclaw.pl/index.php?/www/Obsluga-Beneficjentow/WYMIANA-PIECOW

Źródło: WFOŚiGW

 

REKLAMA

Firma ATsys.pl Sp. z o.o. S.K., prowadząca serwis niskaemisja.pl, zaprasza gminy zainteresowane programem PONE do współpracy przy przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, rozliczeniu środków oraz pełnieniu funkcji operatora. Kontakt pod numerem telefonu 691 150 417.