Ograniczenie emisji o:

20 998,97 ton CO2/rok

393,75 ton SO2/rok

2 118,77 kg NOX/rok

185,22 kg B(a)P/rok

628,78 ton pyłu/rok

Wygenerowano 12.04.2017 r.
o godzinie 09:50:23