Twoja Gmina

Energia odnawialna

Układy solarne

Montaż układu solarnego pozwala zaspokoić zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową w okresie od marca do października, dzięki czemu możliwe jest pokrycie 50 - 60% rocznego zapotrzebowania. Ponadto nie trzeba używać kotła w okresie letnim, dzięki czemu można znacznie zaoszczędzić na paliwie.

 

solar

źródło: www.wisolar.pl

 

 

Poniższy wykres przedstawia zaspokojenie zapotrzebowania na ciepłą wodę użytkową przez układ solarny w poszczególnych miesiącach.

 

zapotrzebowanie cwu

źródło: Viessmannsolar1 solar2

źródło: www.instalacje-semar.bls.pl

 

Pompy ciepła

Pompa ciepła oferuje uwarunkowania techniczne mające na celu efektywne wykorzystanie odnawialnej energii w formie ciepła ze środowiska przy ogrzewaniu oraz podgrzewanie wody użytkowej. Trzy czwarte energii koniecznej do ogrzewania pompa ciepła czerpie ze środowiska naturalnego, dla pozostałej jednej czwartej potrzebuje ona prądu jako energii napędu. Ciepło środowiska naturalnego - ciepło słoneczne zmagazynowane w gruncie, wodzie i powietrzu - oddane jest do dyspozycji bez ograniczenia. Pompa ciepła oferuje możliwość energooszczędnego i sprzyjającego środowisku ogrzewania.

W zależności od rozwiązań konstrukcyjnych wyróżnia się pompy:

  • powietrzne,
  • gruntowe poziome,
  • gruntowe pionowe,
  • studniowe.

Schemat funkcjonowania pompy ciepła przedstawia poniższy rysunek.

 

pompa

źródło: www.hotland.pl

  1. Czynnik chłodniczy krąży w plastikowych kolektorach i jest ogrzewany przez podłoże skalne lub grunt.
  2. Czynnik chłodniczy podgrzewa czynnik roboczy, który paruje.
  3. Czynnik roboczy jest wówczas sprężany w kompresorze, powodując znaczny wzrost temperatury.
  4. Ciepło jest przekazywane do systemu grzewczego domu i wody przez skraplacz.Woda z powrotu instalacji grzewczej powoduje skroplenie czynnika roboczego.
  5. Czynnik roboczy w stanie ciekłym trafia do zaworu rozprężającego i na wskutek zmniejszenia ciśnienia spada jego temperatura.

Niewątpliwie największym plusem pomp ciepła są niskie koszty eksploatacji i wytwarzania energii cieplnej. Niestety z drugiej strony - największym minusem pomp jest wysoki koszt zakupu i montażu.