Twoja Gmina

Informacje ogólne

Podstawowym celem Programu ONE jest systemowe ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery, poprzez KOMPLEKSOWĄ LIKWIDACJĘ istniejących, nieefektywnych źródeł ciepłą.

 

Założony cel osiąga się poprzez wprowadzanie:

  1. ekologicznych, energooszczędnych urządzeń grzewczych,
  2. odnawialnych źródeł energii (biomasa, układy solarne i inne),
  3. możliwość realizacji kompleksowych.

budynki mieszkalne,
zabudowa rozproszona
strzalka prawo domek
     
szpital strzalka-lewo budynki użyteczności publicznej,
komunalne