Twoja Gmina

Pozostałe korzyści

PONE jest Programem wieloletnim - przyczynia się do rozwoju Gminy i wzrostu zadowolenia mieszkańców.

Aktywizuje lokalne firmy - więcej pieniędzy zostaje w regionie.

Przyczynia się do stosowania na szeroką skalę nowatorskich rozwiązań technicznych:

  • niższe koszty eksploatacji systemów grzewczych,
  • niskie koszty realizacji inwestycji.

Zmniejszenie emisji dwutlenku węgla i innych substancji szkodliwych:

  • wymierne efekty w zakresie ochrony środowiska w regionie,
  • poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu.