Twoja Gmina

Prosument
PROSUMENT W GMINIE WĘGIERSKA GÓRKA
Wpisany przez Anna Ziaja   
czwartek, 21 sierpnia 2014 14:46

 Zapraszamy mieszkańców gminy Węgierska Górka do udziału w programie „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) PROSUMENT - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
• energii elektrycznej lub
• ciepła i energii elektrycznej, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.
Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.
Podstawowe zasady dofinansowania:
• pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,
• dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015 r.),
• oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%,
• maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat.

 

Więcej informacji wraz z deklaracją w wersji on-line wkrótce.

 

 

 
Prosument
Wpisany przez Piotr Jańczuk   
czwartek, 21 sierpnia 2014 10:48

Program „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii Część 4) Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii” ma na celu promowanie nowych technologii odnawialnych źródeł energii.

Dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu Prosument obejmuje zakup i montaż nowych instalacji i mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:
energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej, dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych.

Program nie przewiduje dofinansowania dla przedsięwzięć polegających na zakupie i montażu wyłącznie instalacji źródeł ciepła.

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki wraz z dotacją i wynosi łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji, w formie:
dotacji: 20% dofinansowania (źródło ciepła opalane biomasą, pompy ciepła, kolektory słoneczne); 40% dofinansowania (systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrokogeneracja),
pożyczki oprocentowanej na 1% w skali roku: na pozostałe koszty kwalifikowane.

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:


a) poprzez jednostkę samorządu terytorialnego (nabór wniosków do NFOŚiGW od 26.05.2014 r. do wyczerpania środków). Pożyczka wraz z dotacją udzielana jest bezpośrednio jst.

  • wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych należy do jst,

W ramach programu skierowanego do jst oferujemy przygotowanie wniosku do NFOŚiGW wraz z kompleksową obsługą operatorską.

b) za pośrednictwem banków (wyłonienie banków przez NFOŚiGW w III kwartale). Środki udostępniane wybranym bankom.

  • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez banki.

Oferujemy przygotowanie niezbędnych dokumentów wymaganych przez bank wraz z wykonaniem planowanej inwestycji.

c) za pośrednictwem WFOŚiGW

  • środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek łącznie z dotacjami,
  • nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez wojewódzkie fundusze, które podpiszą umowy z NFOŚiGW.

W ramach programu skierowanego do WFOŚiGW oferujemy przygotowanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami wymaganymi przez WFOŚiGW.

Więcej informacji na stronie internetowej Programu Prosument - dotacje na instalacje OZE.

Zachęcamy do wypełnienia formularza. Nasz Ekspert skontaktuje się z Państwem i bezpłatnie sprawdzi możliwości pozyskania dotacji oraz odpowie na ewentualne pytania a także zaproponuje wykonanie usługi doradczej.